Red Line Tillsatser

Dagens bränslesystem är mycket sofistikerade. De styr och kontrollerar bränsleblandning och förbränningsresultat kontinuerligt. För att dessa system skall fungera till 100% krävs det att alla ingående komponenter är rena, att alla rörliga delar fungerar utan att det kärvar och att de kan göra det under lång tid utan att slitage uppkommer.

Våra bränsletillsatser är utvecklade för att ge skydd och renhet i bränsle- och förbränningssystem så att motorn kan arbeta optimalt under mycket lång tid.

Optimala driftsförutsättningar ger låg bränsleförbrukning och rena avgaser.

SI-1, Art.nr. 10010
Dagens bensin tillsammans med motorolja bildar beläggningar i bränslesystemet som kan märkas i form av startsvårigheter, ryckig gång, sämre avgasvärden och högre bränsleförbrukning. Red Lines bensintillsatser är unika, dels för att de effektivt tar bort beläggningar i hela bränslesystemet, men också för att de smörjer systemets komponenter. Resultatet blir mindre slitage och bättre förbränning. SI-1 är också en bensinstabilisator. En flaska till ca 60 liter bensin stabiliserar bensin i upp till ett år. Kan användas till alla bensindrivna 2- och 4-takts motorer.

Red Line Bensintillsats SI-1
Motverkar knackningar och glödtändningar.
Motverkar tvekningar och ryckningar vid gaspådrag.
Rengör förgasare.
Rengör spridare.
Tar bort vatten.
Motverkar rost i bränslesystemet.
Rengör insugningsventiler från beläggningar.
Smörjer förbränningsrummet.
Sänker bränsleförbrukningen.
Ger ökad förbränning med renare avgaser som följd.
Stabiliserar bensin i upp till ett år.

Dosering
En flaska SI-1 till en tank bensin (60-80 liter) var 1000:e mil. Eller vid kontinuerligt smörjbehov i bränslesystem som kärvar, använd en flaska SI-1 till 350 liter bensin.

Red Line Blyersättning, Art.nr. 10030
Många motorer konstruerade för blyad bensin kan skadas redan efter 60 timmars gång om de körs på blyfri eller dåligt blyad bensin. Red Line Blyersättning ger samma skydd som en högblyad bensin utan att skada eventuell katalysator. Red Lines Blyersättning rekommenderas av Federation of British Historic Vehicle Clubs i England.

Red Line Blyersättning
Skyddar ventiler och ventilsäten.
Skyddar ventilstyrningarna.
Rengör förgasare och spridare.
Reducerar beläggningar på ventilerna.
Skadar inte katalysatorer.
Smörjer bränslesystemet.
Koncentrerad för att ge bra ekonomi.
Kan användas i alla typer av blyfri bensin.

Dosering
För bensinmotorer med eller utan katalysator. Ett skalstreck behandlar ca 40 liter bensin. 1 flaska räcker till 450 liter bensin. För tävlingsbruk fördubblas doseringen.

WaterRemover/AntiFreeze, Art.nr. 10120
Red Line WaterRemover & AntiFreeze är marknadens effektivaste medel för att undvika vatten och is i bränslesystemet. Den är utformad för att fungera i bensin- och dieselmotorer av både 2- och 4-taktstyp.

Red Line WaterRemover/AntiFreeze
Tar bort mest vatten av alla produkter på marknaden. En deciliter WaterRemover & AntiFreeze tar bort motsvarande mängd vatten, dvs en deciliter vatten.
Kan användas till både bensin- och dieselmotorer.
Innehåller ingen alkohol.

Dosering
En flaska löser 355 ml vatten i bränslet. I förebyggande syfte behandlar en flaska mellan 200 och 950 liter bränsle.

Diesel Fuel Biostat, Art.nr. 10070
Eliminerar och förhindrar effektivt bakterie- & algtillväxt i dieselbränsle. Mikroorganismerna kommer in i bränslet via distributionssystemet och med luft in i tanken när temperaturen varierar. Upp till 1% vatten kan accumuleras i bränsletanken på ett fordon, kontaktytan mellan vatten och bränsle är en perfekt miljö för mikroorganismerna att leva och växa i. Problemet har på senare tid ökat i takt med att man blandar i RME i bränslet. Tillväxten av mikroorganismer ger trådaktiga, mattliknande och kulformiga utfällningar i bränslet eller på väggarna i bränsletanken. Dessa kan täppa til bränsleledningar och filter med försämrad motorprestanda och motorstopp som följd. Allt eftersom mikroorganismerna äter av bränslet producerar de vatten, sura biprodukter och smuts. Detta leder till korrosion och slitage på komponenter som kommer i kontakt med bränslet d.v.s. bränslepumpar, bränsleledningar och spridare, något som effektivt motverkas vid användning av Diesel Fuel Biostat.

En flaska (355ml) till 330 liter diesel dödar alla bakterier inom 48 timmar. Använd Red Line Diesel Fuel Biostat i förebyggande syfte samt vid långtidsförvaring av bränsle. För att undvika problem med bakterietillväxt så bör bränsletankarna hållas fria från vatten. Därför rekommenderas löpande användning av Red Line WaterRemover & AntiFreeze.

Diesel Fuel Biostat
Dödar effektivt bakterier och alger i bränslesystemet
Löser sig helt i dieslbränsle
Fungerar även i närvaro av stora mängder vatten
Motverkar rost och korrosion
Skadar inte motordelar och bränsleslangar
Innehåller ingen form av antibiotika

Dosering
Använd 1 flaska (355ml) till 330 liter diesel för en snabb och effektiv eliminering av mikroorganismer och 1 flask till 700 liter diesel för löpande skydd mot bakterieangrepp i bränslet.

85 Plus, Art.nr. 10080
Dagens dieselkvalitet är ”strävare” än tidigare, dessutom bildas beläggningar från bränsle och motorolja. Det här leder till ökad bränsleförbrukning, försämrad motoreffekt, knackigare gång, rökigare avgaser och ökat slitaget på pumpar och spridare.

Red Lines dieseltillsatser gör att dieselbränslet blir ”halare” samtidigt som de rengör bränsle- och förbränningssytemet. Det betyder en effektivare förbränning med ökad effekt, mjukare motorgång, mindre slitage och lägre bränsleförbrukning.

Red Line 85 PLUS väljer du som vill ha en komplett dieseltillsats för personbilsdieslar. Innehåller även cetanbooster som avsevärt förbättrar startegenskaperna hos motorn. Givetvis kan 85 PLUS även användas till de s k ”tunga” applikationerna.

Red Line 85 Plus
Smörjer och rengör injektorer samt bränslepumpar
Minskar knackningar i motorn
Förbättrar bränsleekonomin
Minskar rökgaser och dieselemissioner
Ökar motoreffekten
Tar bort vatten
Motverkar rost i bränslesystemet
Lämplig att använda i marinapplikation.

Dosering
En flaska räcker upp till 380 liter diesel vid kontinuerlig användning. För snabbrengöring av bränslesystemet rekommenderas en flaska till ca 50 – 70 liter diesel.

RL-2, Art.nr. 10110
Dagens dieselkvalitet är ”strävare” än tidigare dessutom bildas beläggningar från bränsle och motorolja. Det här leder till ökadbränsle-förbrukning, försämrad motoreffekt, knackigare gång, rökigare avgaser och ökat slitaget på pumpar och spridare.

Red Lines dieseltillsatser gör att dieselbränslet blir ”halare” samtidigt som de rengör bränsle- och förbränningssytemet. Det betyder en effektivare förbränning med ökad effekt, mjukare motorgång, mindre slitage och lägre bränsleförbrukning.

RL-2 väljer du som vill ha en komplett dieseltillsats främst avsedd för lastbilar, bussar, traktorer, marina motorer och entreprenadmaskiner. Givetvis kan RL-2 även användas till personbilar.

Red Line RL-2
Smörjer och rengör injektorer samt bränslepumpar
Minskar knackningar i motorn
Förbättrar bränsleekonomin
Minskar rökgaser och dieselemissioner
Ökar motoreffekten
Tar bort vatten
Motverkar rost i bränslesystemet
Lämplig att använda i marinapplikation.

Dosering
En flaska räcker upp till 1100 liter diesel vid kontinuerlig användning. Vill du få en snabb rengörande effekt, använd en flaska till 380 liter bränsle.

RL Anti-Gel, Art.nr. 10150
Dieselbränsle innehåller vax och vanligtvis 100 – 150 ppm vatten. Vid kyla faller vaxet ur lösning och vattnet i bränslet fryser. Vaxet kristalliseras på botten av bränsletanken och bildar en parafinliknande massa. Bränslepumpen suger upp vaxkristallerna i bränslesystemet vilket sätter igen bränslefilter och ledningar. Detta leder till driftsstörningar, hög bränsleförbrukning och startproblem.

RL Anti-Gel eliminerar problemen med paraffinering i dieselbränsle under kalla förhållanden. RL Anti-Gel sänker även fryspunkten på vattnet i bränslet till -30 grader vilket i sin tur sänker fryspunkten på bränslet till -40 grader.

Red Line RL Anti-Gel
Smörjer injektorer och pumpar
Förbättrar bränsleekonomin
Löser vaxkristalliseringar i bränslesystemet
Sänker fryspunkten på bränslet
Tar bort vatten ur bränslesystemet

Dosering
En flaska behandlar upp till 380 liter diesel vid kontinuerlig användning. Vid extrem kyla rekommenderas en flaska till 190 liter diesel.

SI-Alcohol, Art.nr. 10140
Alkoholbränsle (E85, Etanol & Metanol) är mycket torrt och strävt. Detta leder till slitage i spridare, bränslepump och cylindrar.

SI-Alcohol är utvecklad för att förhindra slitage och korrosion under de mest påfrestande förhållanden. Den är även mycket effektiv till racingapplikation. Med förbättrad smörjning får man jämnare motorgång och bättre förbränning med mer effekt och renare avgaser som följd. Red Line SI-Alcohol är utvecklad för att fungera tillsammans med katalysatorer och kan utan risk för skador användas kontinuerligt.

Red Line SI-Alcohol
Smörjer spridare, bränslepumpar och cylindrar.
Minskar slitage.
Rengör spridare
Motverkar korrosion
Skadar inte katalysatorer
Ger jämnare motorgång

Dosering
Använd SI-Alcohol kontinuerligt vid varje tankning för att förebygga problem med kärvande spridare och bränslepump. Blanda 1 flaska till 400 liter för normal landsvägskörning och till 200 liter vid tävlingskörning. SI-Alcohol kan användas till alla 2- och 4-taktsmotorer som körs på alkoholbränslen.

Limited-Slip & Break-InAdditive, Art.nr. 60010
Limited-Slip eller Positraction-enheter använder plattor eller lameller för att ge tillräcklig lock-up till differentialen. Hala oljor behövs för att motverka uppkomsten av missljud, men för hala oljor leder till okontrollerat hjulspinn som ger minskad dragkraft.

För perfekta dragkraftsegenskaper rekommenderar vi Red Line 75W90NS och tillsätt detta additiv tills missljudet försvinner. Uppfyller villkoren för de flesta tillverkare bl a GM 1052358, Ford M2C118-A, M2C196-A, 19B546-MA, Chrysler 4318060.
Friction-Modifier/break-In Additive kan även användas vid inkörning av nya differentaler. Tillsatsen minskar friktionen avsevärt under inkörningen. Utan tillsatsen så kommer temperaturutvecklingen mellan två kuggflanker i kontakt att förstöra ythärdningen på kuggarna. Detta leder till ökat slitage på kuggarna. Denna produkt minskar temperaturen under inkörning med så mycket som 28˚C. Denna produkt är blandbar med andra mineral- och syntetoljor.

OBS! Vid tillsättning rekommenderas att man tillsätter ca 1% av oljevolymen. Provkör därefter fordonet och styr med fullt rattutslag för att testa lock-up funktionen. Om lamelldifferentialen fortfarande låser upp för tidigt så ska man tillsätta mer Friction Modifier / Break-In Additive.

Red Line Gear Oils innehåller redan denna tillsats utom 75W90NS och 75W140NS (NS = Non-Slip).

Red Line Limited-Slip& Break-InAdditive
Ger exaktare lock-up egenskaper för lamelldiff & positraction
Minskar missljud i differentialer utrustade med lamelldiff eller positraction
Uppfyller alla specifikationer
Minskar friktionen och sänker temperaturen vid inkörning
Ökar livslängden på differentialen efter inkörning.

Seal Saver, Art.nr. 60070 (177ml), 60071 (Quart)
När gummi åldras så blir det hårt och tappar sin flexibilitet samt tätningsförmåga. Red Line Seal Saver tillför ämnen som gör gummit mjukare och flexiblare. Detta leder till att tätningar som börjat läcka snabbt och enkelt återfår sin tätningsförmåga utan att de behöver bytas ut.

Red Line Seal Saver innehåller inga hälsoskadliga (cancerogena) ftalater. Seal Saver kan tillsättas alla typer av oljor (mineral, del-, hel- och fullsyntet).

Red Line Seal Saver
Mjukar upp torra och hårda gummitätningar.
Förbättrar gummits tätningsförmåga.
Motverkar uppkomsten av nya läckage.

Dosering
Tillsätt 1% av oljevolymen var 12:e månad i förebyggande syfte eller 3% av oljevolymen vid läckage. Använd produkten till Manuella- & Automatiska växellådor, Slutväxlar, Motorer, Styrväxlar, Hydraulik, Industri o s v.

Engine Oil Break-In Additive, Art.nr. 10160
Flertalet konventionella motoroljor innehåller väldigt låga halter zink och fosfor (ZDDP). Dessa tillsatser är nödvändiga för att skydda motorn från överdrivet slitage, främst under inkörning. Genom att tillsätta Engine Oil Break-In Additive i motoroljan skyddas kamaxellager, kamaxlar och ventilmekanismer. Denna tillsats låter även kolvringarna slitas in optimalt mot cylinderväggar / cylinderfoder vilket bidrar till minskad oljeförbrukning.

Engine Oil Break-In Additive kan även användas i motoroljan under konventionellt bruk. Tillsatsen ger då ett extra skydd mot det slitage som normalt uppstår i en motor.

Red Line Engine Oil Break-In Additive
Ger ökat skydd mot slitage vid inkörning / konventionell drift
Låter kolvringar slitas in optimalt
Skyddar kamaxlar / kamaxellager
Skyddar ventilmekanismen

Dosering
½ flaska behandlar 3,8 – 5,7 liter motorolja och 1 flaska behandlar 6,6 – 11,4 liter motorolja.

WaterWetter, Art.nr. 10040
Det sämst underhållna systemet i en bil är oftast kylsystemet, med reducerad kylkapacitet som följd. WaterWetter förbättrar vattnets förmåga att absorbera värmen ifrån motorn varför vattnet snabbare når arbetstemperatur. Detta leder till avsevärt förbättrad kapacitet i värmepaketet, som förser bilen med varmluft till kupen, samt avsevärd minskning av risken för överhettning och kokning.

Red Line WaterWetter
Fördubblar vattnets vätningsförmåga.
Ökar värmeöverföringen.
Ger snabbare värme i kupén vid kyla.
Minskar temperaturen i topplocket.
Möjligör en ökning av förtändningen och/eller laddtryck från turbo.
Minskar rost och korrosion.
Smörjer vattenpumpen.

Dosering
En flaska räcker till 15 liter vatten. Efterfyll med WaterWetter kontinuerligt då korrosionsskyddet förbrukas under användningstiden.

Diesel WaterWetter,Art.nr. 10130
Förbättrar kylvattnets förmåga att väta kontaktytan i kyl-kanalen med 50%. Detta ger en sänkning av temperaturen på vätskan och inne i förbränningsrummet med mellan 10 – 15˚C.

Denna produkt gör inte kylvätskan kallare än vad termostaten tillåter utan verkar då termostaten jobbar i fullt öppet läge t ex i körning i uppförsbackar med tung last. Den förbättrade vätningsförmågan minskar risken för kavitation i vattenpumpar och cylinderfoder.

En flaska behandlar mellan 35 och 55 liter. Den kan hällas direkt i kylaren eller i expantionskärlet vid användning och skall förnyas en gång per år eller när kylvätskan byts ut.

WaterWetter minskar uppbyggnaden av beläggningar i topplocket vilket ger bättre avkylningsförmåga.

WaterWetter är blandbar med korrosionsskydd och glykol.

Red LineDiesel WaterWetter
Förbättrar vattnets förmåga att väta metallytor
Ökar vattnets förmåga att transportera bort överskottsvärme
Minskar uppbyggnaden av beläggningar i topplock – Förhindrar kavitation på vattenpump och cylinderfoder